ຍີນດີຕ້ອນຮັບ (Welcome To LaosNews)

Standard

ເວັບນີ້ສ້າງຂືນມາເພື່ອນຳສະເໜີຂ່າວສານຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.
ໂດຍຈຸດຫຼັກຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດເພື່ອເປັນບົດລາຍງານສົ່ງອາຈານ
( ຖ້າມີຂໍ້ຜິດພາດປະການໃດກໍ່ພ້ອມຮັບຄຳຄິດຄຳເຫັນ )
ເຊີ່ງຂ່າວສານຕ່າງໆຂ້າພະເຈົ້າຈະລວບລວມມາຈາກຫຼາຍໆເວັບຂອງໜັງສືພີມລາວເຊີ່ງມີດັ່ງນີ້:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s