BORN TO B ໃຫ້ບໍລິການເປັນເລີດສໍາລັບຄົນຮັກລົດ

Standard

BORN TO B ໃຫ້ບໍລິການເປັນເລີດສໍາລັບຄົນຮັກລົດ

ຊື່: ໄຊຍະເດດ ວົງໄຊ
ການສຶກສາ: ຈົບບໍລິຫານການໂຮງແຮມ ຈາກປະເທດ Australia
ອາຊີບ:ນັກທຸລະກິດ, ເຈົ້າຂອງຮ້ານ Born To B Auto salon & Car Care

ທຸລະກິດລ້າງອັດສີດ ແລະ ເບິ່ງແຍງຄວາມງາມຂອງລົດ ປະຈຸບັນເກີດຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີທັງຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ ແລະ ໃຫຍ່ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຮ້ານ Born To B Auto salon & Car Careກໍ່ເປັນອີກຮ້ານໜຶ່ງທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ຮັກສາເບິ່ງແຍງລົດຂອງລູກຄ້າຢ່າງຄົບວົງຈອນ ແຕ່ສິ່ງທີ່ຮ້ານດັ່ງກ່າວມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຮ້ານອື່ນແມ່ນ ການນຳສະເໜີການບໍລິການທີ່ຮ້ານອື່ນບໍ່ມີໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ່ວນວ່າຈະເປັນການບໍລິການແບບໃດນັ້ນ ມາຕິດຕາມກັນເລີຍ.

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການເຮັດທຸລະກິດ Spa ຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລົດ?
ຂ້ອຍເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນປີ 2010 ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂທີ່ເຄີຍເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບການຂາຍລໍ້ແມັກມາແລ້ວ ຈາກນັ້ນກໍ່ເລີຍຄິດຢາກສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ດ້ວຍການເຮັດທຸລະກິດທີ່ຄົບວົງຈອນ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈໄປຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທຸລະກິດລ້າງອັດສີດຈາກປະເທດໄທ ເມື່ອຮຽນສຳເລັດ ກໍ່ມີຜູ້ທີ່ຊຳນານງານມາຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຮ້ານຂອງຂ້ອຍຕື່ມ ເຊິ່ງທຸລະກິດ Spa ລົດນີ້ ໄຂມາໄດ້ປະມານສອງເດືອນແລ້ວ ໃນນັ້ນຈະມີລ້າງອັດສີດ, ຂັດ, ເຄືອບ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Spa ລົດ.

ປະສົບການ, ການຮຽນຮູ້ ຈາກທັງຕົວຈິງ ແລະ ສຶກສາມາເພື່ອມາບໍລິການລູກຄ້າ?

ຂ້ອຍວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຫຼາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ໄປຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈສຸຂະພາບຂອງລົດ ເພື່ອຈະເປັນການເປີດຄວາມຄິດຫຼາຍຢ່າງໃໝ່ໆ ຍົກຕົວຢ່າງ: ຈາກປະສົບການທີ່ໄດ້ພົບລົດທີ່ເກີດຮອຍຂົນແມວ ແມ່ນເກີດຈາກການນຳຜ້າເປື້ອນມາໃຊ້ຄືນ ໃນເວລາລ້າງ ຫຼື ເຊັດ. ສະນັ້ນ ມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ສຸດ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງ ຜ້າທນຳມາໃຊລາງ ື ເຊັດ ໃຫ້ສະອາດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.

ສິ່ງທີ່ເປັນຈຸດເດັ່ນຂອງຮ້ານ?
ຮ້ານຂ້ອຍຈະມີການບໍລິການແບບລະບົບເຄືອບຟີມແກ້ວ ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນທາງຮ້ານພວກເຮົາແມ່ນເປີດເປັນແຫ່ງດຽວ ແລະ ແຫ່ງທຳອິດຢູ່ປະເທດລາວເຮົາ. ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກ່ອນໝູ່ແມ່ນ ການຂັດ, ເຄືອບຟີມແກ້ວ ເຊິ່ງປະສິດທິພາບໃນການຮັກສາລົດແມ່ນພາຍໃນຫົກເດືອນ ຫຼັງຈາກເຮົາເຄືອບໄປແລ້ວ. ການເຄືອບຈະເຮັດໃຫ້ສີລົດໜາຂຶ້ນ ເຊິ່ງມັນຈະເປັນຂໍ້ດີສຳລັບຄົນທີ່ມັກທຽວທາງໄກ ເຊິ່ງສາມາດປ້ອງກັນເປັນຢ່າງດີ ເວລາຖືກກ້ອນຫີນຟົ້ງໃສ່ ມັນຈະບໍ່ເປັນຮອຍ ແລະ ລົດຈະເງົາງາມຕະຫຼອດເວລາ, ເວລາຝົນຕົກ ນ້ຳຈະບໍ່ເກາະລົດພາຍຫຼັງເຄືອບຟີມແກ້ວແລ້ວ. ສິ່ງເດັ່ນທີ່ສຸດທາງຮ້ານຂອງພວກເຮົາຈະບໍ່ນຳໃຊ້ຜ້າເກົ່າທີ່ໄດ້ໃຊ້ແລ້ວຄືນອີກເດັດຂາດຜ້າຜືນໃດທີ່ໃຊ້ກັບຄັນໃດແລ້ວ ກໍ່ຈະໃຊ້ແຕ່ກັບຄັນນັ້ນຄັນດຽວ ແລະ ຈະບໍ່ໄດ້ກັບມາໃຊ້ຄືນ ຫຼັງຈາກຜ້າແຫ້ງອີກ, ຈະໄດ້ສົ່ງຊັກກັບມື້ເລີຍ ແລ້ວຈິ່ງນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່. ໃນນີ້ພວກເຮົາຈະແຍກຜ້າອອກໃຫ້ເປັນສ່ວນຄື: ຜ້າເຊັດພາຍນອກ, ຜ້າດູດຊຶມນ້ຳ, ຜ້າເຊັດພາຍໃນ, ຜ້າເຊັດແວ່ນເພາະແຕ່ລະຜືນຈະມີໜ້າທີ່ບໍ່ຄືກັນ.
ຜົນຕອບຮັບ ພາຍຫຼັງທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ Spa ລົດ?
ຜົນຕອບຮັບມາຮອດປະຈຸບັນສັງເກດເຫັນໄດ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການຕອບຮັບໃນທາງທີ່ດີຈາກລູກຄ້າສູງຫຼາຍ ທຳອິດຂ້ອຍບໍ່ຄິດວ່າຄົນລາວຈະຮັກລົດຫຼາຍປານນີ້ເພາະການເຄືອບຟີມແກ້ວລາຄາຈະສູງ ໂດຍສະເລ່ຍການລ້າງລົດໃຫຍ່ຂອງຮ້ານລ້າງລົດທົ່ວໄປ ຈະປະມານ 30,000 ຫາ 40,000 ກີບ ແຕ່ສຳລັບຮ້ານຂ້ອຍປະມານ 45,000 ກີບ, ສ່ວນການຂັດ, ເຄືອບແບບຟີມແກ້ວ ລາຄາປະມານ 5.000.000-6.000.000 ກີບ ທຳອິດຂ້ອຍກັງວົນກັບລາຄາດັ່ງກ່າວ ແຕ່ເມື່ອເປີດມາໄດ້ປະມານໜຶ່ງເດືອນ ເຫັນລູກຄ້າຄົນເກົ່າກັບເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການກັບທາງຮ້ານ ລູກຄ້າຄົນເກົ່າກັບມາຂັດເຄືອບກັບຂ້ອຍຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະມີມາເລື້ອຍໆ ອາໄສບອກກັນແບບປາກຕໍ່ປາກ.
ການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ເຮົາໄດ້ເບິ່ງແຍງລົດເຂົາເຈົ້າແນວໃດ?
ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເບິ່ງທຳອິດແມ່ນ ຕ້ອງເບິ່ງການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ເຊິ່ງຕ້ອງຄຸມໃຫ້ດີ ເຮົາຈະໃຊ້ນ້ຳປະປາລ້າງລົດ, ກ່ອນຈະລ້າງລົດ ເຮົາຈະມີນ້ຳຢາລະລາຍຄາບຂີ້ດິນ ເຊິ່ງເຮົາຈະສີດໃສ່ຢາງລົດ ຫຼັງຈາກລ້າງລົດແລ້ວຈະເຂົ້າມາສູ່ Zone ແຫ້ງ ເຊິ່ງຜ້າທີ່ຈະເອົາມານຳໃຊ້ຈະມີຫ້າແບບ ເຊິ່ງແຕ່ລະແບບຈະໃຊ້ສະເພາະແຕ່ລະໜ້າວຽກ.
ຮ້ານຂ້ອຍຈະມີຄົນກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການສອງຄົນ ມີຜູ້ຮັບລົດ, ກວດກາ ແລະ ຮັບວຽກຕາມຄວາມຕ້ອງການ ກຄືຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ. ກ່ອນຈະສົ່ງລົດ ຖ້າບໍ່ຮຽບຮ້ອຍກໍ່ຈະບໍ່ສົ່ງ ແລະ ເອົາໄປເຮັດໃໝ່ ຈົນລົດຂອງລູກຄ້າໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງຮ້ານ.

ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ ແລະ ອຸປະສັກໃນການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດ?
ບາງອຸປະສັກເຊັ່ນ: ການສີດໂຟມໃສ່ລົດຕາມທີ່ໄດ້ໄປຮຽນມາກັບມາເຮັດຕົວຈິງຢູ່ປະເທດເຮົາແມ່ນເປັນອີກແບບໜຶ່ງ, ເຊິ່ງກໍ່ໄດ້ມີການປັບປ່ຽນໃຫ້ຖືກກັບຕົວຈິງ,ບາງຄັ້ງລົດບໍ່ຄືກັນ ການຂັດລົດຕ້ອງຮັກສາອຸນຫະພູມອັນເໝາະສົມ.
ນອກນັ້ນ ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຂອງລົດຄາດບໍ່ເຖິງກໍ່ແມ່ນ ຮ້ານລ້າງລົດບາງຮ້ານໃຊ້ນ້ຳບາດານຈະເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນຄາບນ້ຳເກາະຕິດໃສ່ລົດຂອງລູກຄ້າເປັນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຂ້ອຍພົບເຫັນ ແຕ່ແຕກຕ່າງຈາກຮ້ານເຮົາ ທີ່ໃຊ້ນ້ຳປະປາລ້າງ,ສ່ວນຕົວແລ້ວສິ່ງທີ່ທ້າທາຍສຳລັບຂ້ອຍແມ່ນເກີດຂຶ້ນທຸກມື້. ເພາະຂ້ອຍຕ້ອງຮັກສາລົດເປື້ອນ ຮັກສາລົດທີ່ຖືກຂີດຂູດໃຫ້ກັບມາສູ່ສະພາບໃໝ່ເງົາງາມຄືເກົ່າ.

ກ່ຽວກັບເລື່ອງສ່ວນຕົວການແບ່ງເວລາໃຫ້ກັບຄອບຄົວ?
ປະຈຸບັນ ຂ້ອຍເລີ່ມໄຂຮ້ານ 8 ໂມງເຊົ້າ ຈົນເຖິງ 8 ໂມງຕອນແລງ ແຕ່ມັນກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຳນວນລູກຄ້າ ມື້ໃດລູກຄ້າບໍ່ຫຼາຍ ເຮົາກໍ່ຈະປິດປະມານ 7 ໂມງແລງ.
ສ່ວນເລື່ອງຄອບຄົວ ຫາກມື້ໃດລູກຄ້າບໍ່ຫຼາຍ ຈະພາລູກເມຍໄປກິນເຂົ້າຕອນສວຍ ສ່ວນຕອນແລງແມ່ນວັນຄານ, ພະຫັດ, ເສົາ, ທິດ ຈະໄດ້ມີເວລາຢູ່ກັບຄອບຄົວ ສຳລັບວັນທິດ ກໍ່ຈະເປີດຮອດ 5 ໂມງແລງ. ສຳລັບວັນຈັນ, ພຸດ, ສຸກ ຫຼັງເລີກຮ້ານກໍ່ຈະແມ່ນເວລາສຳລັບຫຼີ້ນກິລາ.
ທຳອິດການເຮັດທຸລະກິດນີ້ ຂ້ອຍບໍ່ຄາດຄິດວ່າຈະມີລູກຄ້າທີ່ຮັກລົດ ແລະ ຮັກການຮັກສາລົດຄືກັນກັບຂ້ອຍ ເພາະຕອນເວລາເປີດທຳອິດລູກຄ້າກໍ່ເນັ້ນພຽງແຕ່ລ້າງລົດ ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າກໍ່ລອງເຄືອບແວ່ນ ປະກົດວ່າໄດ້ຜົນຕອບຮັບດີ ຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າເລີ່ມຖາມເລື່ອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ແລະ ຄອຍທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການບຳລຸງຮັກສາລົດ ແລະ ມັກທີ່ຈະເບິ່ງໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໄປກັບເຮົາ.
ລູກຄ້າບາງຄົນມີລົດເຖິງສາມຫາສີ່ຄັນ ກໍ່ໄດ້ທຽວປ່ຽນເອົາລົດຕົນເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການນຳເຮົາຢູ່ເປັນປະຈຳ,ບາງຄົນກໍ່ໂທໃຫ້ໄປເອົາລົດນຳຢູ່ເຮືອນ, ຢູ່ຫ້ອງການ ມາໃຫ້ເຮົາບໍລິການໃຫ້, ເມື່ອເຮັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກໍ່ເອົາໄປສົ່ງເຂົາເຈົ້າຄືນ.

ສິ່ງທີ່ຢາກກ່າວຕວາລະສານຂວັນໃຈ?
ຢາກຂໍຂອບໃຈກັບ ວາລະສານ ຂວັນໃຈ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາສຳພາດເພາະທາງຮ້ານຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະເປີດເຜີຍທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການຮັກສາລົດໃຫ້ລູກຄ້າຮູ້ທົ່ວເຖິງກັນ.
ສຳລັບໝູ່ເພື່ອນຜູ້ໃດທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍໄດ້ມາລອງໃຊ້ບໍລິການຢູ່ທີ່ຮ້ານ, ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກທ່ານ, ຮັບຮອງວ່າພວກເຮົາຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຜິດຫວັງ, ເພາະພວກເຮົາແມ່ນ “Born To B Car Care, We care Your Car”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s