ເພັງລາວມ່ວນໆ

Standard
Tar A’pacts
ຂໍ້ດີ  ຂໍ້ເສຍ

Tot-Lina – ຝັນຮ້າຍ

Tot-Lina
ຝັນຮ້າຍ

Annita – Remember

 

 

 

Aluna – ຄື້ນຂອງຄວາມຄິດເຖິງ

 

 

 

Jear Pacific – ກັດແຂ້ວສູ້

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s