Microsoft ເປີດເຜີຍ Windows 8 ມີພຽງ 3 ເວີເຊິນ

Standard

ເບີ່ງຄືວ່າ (Microsoft) ຈະໄດ້ຢືມແນວຄວາມຄິດເມື່ອຄັ້ງທີ Steve JOBS ປ່ຽນແປງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆຂອງ Apple ໃຫ້ເຫຼືອໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າຕັດສິນໃຈໄດ້ງ່າຍ ເນື່ອງຈາກກ່ອນໜ້ານີ້ Windows ຈະມາພ້ອມກັນຫຼາຍ ເວີເຊິນໃຫ້ລູກຄ້າເລືອກຈົນສັບສົນ ເຊັ່ນ Starter, Home, Basic, Home Premium, Ultimate, etc. ແຕ່ ບັນຫານີ້ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນກັບລະບົບ ປະຕິບັດການຮຸ່ນໃໝ່ ກໍຄື Windows 8 ທີ່ຈະເປີດໂຕ ໄລຍະໄຕມາດທີ່ສາມຂອງ ປີນີ້…

ບັນຫາໂຕເລືອກທີ່ຫຼາຍເກີນໄປຂອງ Windows ຍັງເປັນແຮງຊຸກຍູ້ໃຫ້ລູກຄ້າໃໝ່ຫັນໄປໃຊ້ Mac ແທນ ຊຶ່ງຫຼັງຈາກທີ່ Microsoft ເບິ່ງເຫັນບັນຫາດັ່ງກ່າວແລ້ວ ບໍລິສັດຈຶ່ງໄດ້ວາງກົນລະຍຸດໃໝ່ໃຫ້ກັບ Windows 8 ໂດຍການເຮັດໃຫ້ ມັນມີພຽງ 3ເວີເຊິນເທົ່ານັ້ນ.

Windows 8 ຖ້າເອິ້ນສັ້ນໆພຽງເທົ່ານີ້ ແມ່ນໝາຍເຖິງ Windows 8 ສຳລັບຮາດແວຄອມພິວເຕີທີ່ທຳງານດ້ວຍ Processor x86 ທັງ Desktop ແລະ Notebook ໂດຍຈະມາພ້ອມກັບຄຸນສົມບັດທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຜູ້ໃຊ້ ຊຶ່ງລວມທັງ Interface ໃໝ່ ເຊັ່ນ Metro UI ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນມາ ນອກຈາກ Desktop UI ອີກດ້ວຍ.

Windows 8 Pro ສຳລັບເວີເຊິນ Pro ແມ່ນເໝາະສົມກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການປະສິດທິພາບການທຳງານທີ່ເໜືອກວ່າ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມທຸລະກິດ ເນື່ອງຈາກມີ Function ເຊັ່ນ ການເຂົ້າລະຫັດ Virtualization ແລະ ການຈັດການ PC ຈະເວົ້າໄປແລ້ວ Windows 8 Pro ໜ້າຈະເອິ້ນວ່າ Windows 8 Enterprise ຫຼາຍກວ່າ ແຕ່ຖ້າຫາກໃສ່ຊື່ນີ້ ມັນກໍເທົ່າກັບວ່າຕັດກຸ່ມລູກຄ້າຕາມບ້ານ ຫຼື ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໄປນັ້ນເອງ.

Windows 8 RT ຫຼືເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າ Windows On ARM ເວີເຊິນນີ້ ກໍຈະໝາຍເຖິງ Windows 8ທີ່ສຳລັບໃຊ້ Run ໃນອຸປະກອນ ເຊັ່ນ “ແທັບເລັດ” (Tablet) ທີ່ທຳງານດ້ວຍ Processor ARM (Qualcomm, Motorola ແລະ Nvidia) ທີ່ເໝາະກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການ Run Windows 8 ໃນ Tablet ໂດຍສະເພາະ RT (Run Time) ຊຶ່ງໝາຍລະບົບນິເວດການທຳງານໃໝ່ ແລະ ການໃຊ້ງານ Metro UI ໃນ Tablet.

ຂໍ້ມູນການຊີ້ແຈງເວີເຊິນຂອງ Windows 8 ນີ້ ມາຈາກ Blog ທີມພັດທະນາ Windows ສ່ວນຜູ້ທີ່ໃຊ້  Windows 7 ເມື່ອຕ້ອງການ Upgrade ຈະຕ້ອງເລືອກລະຫວ່າງ Windows 8 ຫຼື Windows 8 Pro ໃນຂະນະທີ່ Windows 8 RT ຈະຕິດຕັ້ງມາພ້ອມກັບອຸປະກອນຢູ່ແລ້ວ ກ່ອນໜ້ານີ້ມີຂ່າວລື ຫຼັງຈາກທີ່ Windows 8 Consumer Preview ເປີດໂຕອອກມາວ່າ Microsoft ຈະອອກ Windows 8 ມາໃຫ້ເລືອກນັບຕັ້ງແຕ່ Home Basic ໄປຈົນເຖິງ Professional Plus ລວມທັງໝົດ 9 ເວີເຊິນ ຊຶ່ງແນ່ນອນວ່າຜູ້ບໍລິໂພກຈະຕ້ອງຮູ້ສຶກບໍ່ດີໃຈ ການຊີ້ແຈງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເວີເຊິນຫຼ້າສຸດທີ່ເຫຼືອພຽງ 3 ເວີເຊິນນີ້ ກໍໜ້າຈະເປັນຂ່າວດີສຳລັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເປັນໂອກາດຂອງ Windows 8 ນັ້ນເອງ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s